UMĚNÍ DRUHÉHO POLOČASU

Vítejte ve druhém poločasu, který se může stát nejlepším obdobím ve vašem životě.

 

3 časté otázky ohledně poločasu

1. Je poločas spojen s určitým věkem?

 

Jak název napovídá, poločas se děje okolo poloviny života. Nicméně rozpětí může být docela velké. Na základě našich rozhovorů je možno říci, že věk zájemců se pohybuje od 40 až do 70. Průměrný věk je kolem 50. Pokud si myslíte, že jste v poločasu nebo k němu směřujete, neváhejte nám položit otázky, které vás zajímají. Bez ohledu na svůj věk.

 

2. Kdo je typický „poločasovník“?

 

Většina jsou úspěšní lidé. Mnozí dosáhli vrcholu své profesní kariéry v oboru. Nicméně se jim vrací otázka, která je nenechává v klidu: co je ještě přede mnou? Ocitli se na rozcestí, kde nejsou ukazatele směru. Tito lidé zjistili, že peníze a vysoké postavení ve firmě samy o sobě jim řešení neposkytnou. Hledají proces, který jim pomůže najít další krok, který uspokojí neklid, který šeptá v jejich duši.

 

3. Existují specifické signály, že jsem skutečně v tomto období a že je třeba, abych s tím něco dělal/a? 

 

Celá záležitost kolem poločasu se může někomu jevit jako krize středního věku. Signály poločasu jsou rozmanité a individuální, nicméně vyvolávají podobný pocit, který je těžké nevnímat. Jako kamínek v botě, který je nepohodlný tak, že se musíte zastavit a něco s tím udělat. Pokud máte pocit, že jste v poločasu, měli byste přinejmenším zavolat a nezávazně zjistit, kde je možno začít.

 

U2P nabízí zájemcům 

 • vytvořit si vizi dobře stráveného druhého poločasu

 • využít nástrojů k dosažení toho, co v druhém poločase chceme

 • potkat se s těmi, kteří jsou vystaveni obdobné výzvě a sdílet s nimi svá témata

 • získat inspiraci od těch, kteří svým druhým poločasem aktivně procházejí a jsou ochotni se o své životní zkušenosti dělit

 • vhled do druhého poločasu a průvodce řadou technik a nástrojů, k dosažení toho, co v druhém poločase chceme

 

U2P nabízí programy:

1. Workshop U2P

 

 • vypracování “mapy druhého poločasu”

 • Mapa přináší v horizontu 5-10 let vyjasnění, zaměření a konkrétní cíle i náměty postupu k jejich dosažení

2. Spolupráci s U2P koučem 

 

 • podporu v realizaci mapy (provedení změny, vybudování návyků…)

 

3. Individuální podporu

 

 • specificky zaměřenou podporu s odborníkem na určitou oblast zájmu (zdraví, peníze, vztahy, kariéra…)

4. Setkání se zajímavými osobnostmi k danému tématu

 

 

 

Klienti programů U2P 

 

 • získávají jasnou představu o tom, co chtějí v druhém poločasu

 • jsou připraveni na svou specifickou výzvu

 • vydávají se na cestu za svou vizí