• Eduard Bermann

Žebříček zodpovědnosti


Na manažerských kurzech pro vedoucí pracovníky se často ptám:

„Kdybyste měli kouzelnou hůlku a mohli přes noc změnit jednu věc ve vaší organizaci, co by to bylo?“

Nejčastější odpovědi se týkají zodpovědnosti:

„Mít zodpovědné zaměstnance. Přimět lidi, aby pracovali zodpovědně. Naučit lidi, aby řešili svěřené úkoly iniciativně a zodpovědně...“

Užitečný nástroj na úvod práce s odpovědností je Žebříček odpovědnosti (viz infoprolearning). Přesto, že hodně lidí o zodpovědnosti mluví, přesto, že zodpovědnost je základem pro dobré výsledky i uspokojivé vztahy, nevzpomínám si, že by mi někdo: „To znám, to jsme probírali ve škole“.

Žebříček zodpovědnosti umožňuje popsat aktuální stav v organizaci a uvádí osm následujících základních stupňů:

1. Popírání. Lidé předstírají, že neexistuje problém. Neznamená to, že o něm neví, ale úmyslně ho ignorují. Často se domnívají, že odvádí dobrou práci a neuvědomují si rozladění zákazníků a nevnímají negativní hospodářské výsledky.

2. Obviňování. Lidé si uvědomují, že existuje problém, ale odmítají odpovědnost a obviňují druhé. Často vyprávějí příběhy, jak je lidé nebo situace zneužívají. Staví se do role oběti někoho nebo něčeho a ukazují prstem na druhé. Doufají, že špína, hozená na jiné, je samotné učiní čistšími.

3. Vymlouvání. „Nemohu, nevěděl jsem…“ Lidé se vyhýbají odpovědnosti a poukazují na nejasnosti nebo svou nekompetentnost. Domnívají se, že když nemají výsledky tak stačí zdůvodnit, proč je nemají. Často říkají: „Tak mi řekněte, co mám dělat.“

4. Čekání a doufání. Lidé vědí, že existuje problém, který vyžaduje reakci, zvolí nečinnost a čekají, že věci se „nějak“ zlepší. Nechce se jim řešit nepříjemné záležitosti (nebo neví, jak) a doufají, že „se to nějak udělá.“

5. Akceptování reality. Je počáteční krok pro odpovědný přístup. Lidé opouští doufání v zázrak a akceptují realitu okolností či událostí. Bez ohledu na to, kdo je způsobil vidí věci tak, jak jsou. Otevírají se jim dveře k tvořivému myšlení, které je základem pro řešení situace.

6. Vlastnění/zaujetí stanoviska. Lidé se hlásí k problému, uznávají své závazky a odpovědnosti. Přestávají se vymlouvat a obviňovat druhé. Ale ani nepěstují sebemrskačství. Považují úkol či svěřený úsek za svůj a podle toho se k němu staví.

7. Nalezení/vytvoření řešení. Lidé se hlásí k problému a aktivně usilují o jeho řešení. Uplatňují své zkušenosti a tvořivost. Nebojí se navrhovat, experimentovat a jsou si vědomi, že se možná setkají s neúspěšnými pokusy.

8. Realizování řešení. Lidé jsou „na kapitánském můstku“. Ať už rozhodují sami nebo ne, přijímají odpovědnost za realizaci řešení a jsou odhodlaní uspět. Překonávat překážky, pokud je třeba změnit kurz a dotahovat věci do úspěšného konce. Protože výsledky, ne výmluvy, jsou to, co se počítá. Toto je odpovědnost, které chceme docílit.

Důležitá příčka je č.5- Akceptování. Dělí žebříček na dvě části. Každá je jiná, ale obě mají jednu společnou vlastnost. Schopnost samy sebe zesilovat. Když někdo čeká, že „se to nějak udělá“, má tendenci se vymlouvat, ukazovat prstem na druhé, a nakonec popírat problém.

Kdo akceptuje situaci, nemá potíže uznat svoje závazky, navrhovat řešení a vítá celkovou odpovědnost za realizaci řešení.

Příčky 1-4 jsou „pod čarou ponoru“. Charakterizují ne-odpovědné chování a přístup. Pro ty, kteří jsou na nich je typické přesvědčení, že jejich úspěch či neúspěch závisí na vnějších faktorech. Pro mnohé lidi závisí rozhodnutí posunout se na žebříčku směrem nahoru na jejich vnímání, že mají věci sami pod kontrolou.

Příčky 5-8 vyjadřují zodpovědné jednání a uvedená chování jsou typická pro ty, kteří věří, že rozhodující pro úspěch jsou jejich vlastní volby a akce.

Jelikož nemám kouzelnou hůlku, tak s těmi, kteří chtějí posunout svůj tým nebo organizaci v oblasti zodpovědnosti pracujeme (po ujasnění aktuálního stavu) na vytvoření systému a procesu, které k vyšší zodpovědnosti v týmu nebo v organizaci vedou. Není to přes noc, ale zlepšení kultury odpovědnosti přináší do týmů a firem vyšší produktivitu, méně stresu a lepší spolupráci.

Jak je to u vás?


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše