MARSHALL GOLDSMITH

STAKEHOLDER CENTERED COACHING

Rozvoj lídrů bývá v mnoha organizaci standardním rozvojovým programem. 

Unikátní na metodě Marshalla Goldsmithe je měřitelnost rozvoje dovedností a možnost garantovat růst lídrů.

 

Program má tři části.

 

1. Stanovení oblastí rozvoje

 

Ve firmě buď existuje systém (360° zpětná vazba jako součást hodnocení výkonů) nebo je možno použít on-line hodnoticí nástroj dovedností lídrů. Jeho výhodou je možnost srovnání výsledků s širokou databází lídrů v celosvětovém měřítku. Tak se stanoví jedna až dvě oblasti, ve kterých zlepšení přinese lídrovi i organizaci největší benefity. A těm se lídr věnuje po celou dobu programu.​

 

2. Provedení změny za účasti spolupracovníků (stakeholders)

 

Metoda využívá zapojení nadřízených, kolegů i podřízených lídra do procesu zlepšování dovedností a jednání lídra. Koučovaný pracuje na měsíční bázi s koučem a mimo to v rámci pracovního procesu se svými spolupracovníky.

 

Měsíční cyklus má 7 kroků. Lídr:

  • Požádá spolupracovníky o náměty 

  • Naslouchá bez přerušení

  • Poděkuje za všechny náměty

  • Přemýšlí a zváží, které náměty zařadí do svého plánu akcí

  • Sdílí svůj plán akcí na příští měsíc

  • Provede akce (změnu) v reálném prostředí své pracovní aktivity

  • Požádá spolupracovníky o zpětnou vazbu

 

3. Měření pokroku

 

Zajišťuje měřitelnost rozvoje lídrů. Hodnotí se, jak spolupracovníci vnímají zlepšení lídrových dovedností v průběhu programu a po jeho absolvování.

 

 

ODKAZY