KVALIFIKACE

Manažerské zkušenosti
 • 20 let ve vedení mezinárodní FMCG firmy v Česku, na Slovensku a v Maďarsku

 • Vedení mezinárodního týmu s centrálou v Holandsku

 • Vedení projektů v oblasti rozvoje vztahů s dodavateli, kvality a strategie

 

Odborné krátkodobé projekty
 • Řízení výrobního týmu a inovací v Turecku

 • Zavadění kontroly kvality v Egyptě

 

Vzdělávání dospělých
 • 120 hodin jako lektor Leadership college od roku 2011 v Česku, Maďarsku a Holansku

 • 300 hodin jako lektor manažerských dovedností 

 • 300+ odkoučovaných schůzek s manažery

 

Relevantní vzdělání pro koučink a trénink

 

 • 250 hodin výcviku pro kouče akreditovaných ICF zakončených ACC certifikací

 • Train the trainer: výcvik zaměřený na tvorbu a facilitaci tréninků

 • Marshall Goldsmith stakeholder centered coaching - certifikační kurz

 

MŮJ PŘÍBĚH

Po celou svoji profesní dráhu jsem vždy pracoval mezi lidmi a s lidmi. V malých firmách i ve velké mezinárodní korporaci. Posledních dvacet let jsem strávil v dynamickém firemním prostředí jako manžer a člen vedení. Poznal jsem různá kulturní prostředí, styly vedení lidí a rozličné firemní situace. Zažil jsem období rychlého růstu firmy, dobu kdy se dařilo méně a prošel jsem i fází “optimalizace výrobních kapacit”, kdy se ruší výrobní linky a redukuje stav zaměstnanců. Obdobími, kdy za úspěchy stál můj skvělý tým i projekty, kdy jsem musel spoléhat jen sám na sebe. Dvě věci měly ale všechny situace společné. Vždycky šlo o to změnit daný stav k lepšímu a vždycky byli lidé důležitějším faktorem. Koučovací a konzultantská činnost začala jako přirozený doplněk mojí řídící práce.

Koučovat jsem začínal interně, ve firmě. Pracoval jsem s manažery různých oddělení a měl možnost vidět věci jinak a pomoci k pozitivní změně zase jiným způsobem. Nejčastěji řešené oblasti byly zvládání nových manažerských rolí, podpora změn v týmu a osobní efektivita v souvislosti s vysokými nároky na pracovní tempo. Přitom jsem viděl nadšené tváře účastníků kurzů a rostoucí sebevědomí koučovaných. To mě povzbudilo věnovat se koučování a tréninku ve větší míře.

Při práci s klienty dávám přednost reakci na konkrétní situace a nalézání praktických odpovědí. Jsem rád, když mohu použít tvořivost, metafory a humor při hledání klientových řešení.

Jsem přesvědčen, že rozhodující kompetencí lídrů bude schopnost zapojit a zplnomocnit lidi a inspirovat dobrovolnou akci. Jsem přesvědčen, že každý na všech úrovních organizace má potenciál rozvinout tyto dovednosti, které v éře globální ekonomiky rozhodují o konkurenceschopnosti firmy.

Oceňuji, když na sobě lidi neustále pracují, když chtějí růst. Důležitá je pro mne svoboda volby a její nedílná součást - odpovědnost. Věřím tomu, že člověk nemůže za to, jaké dostane karty, ale je na něm, jak s nimi zahraje. Věřím tomu, že podstatou každého skvělého výsledku je změna a že nejlepší způsob, jak s ní začít, je začít u sebe.

 

Věřím, že odvaha a vytrvalost zvítězí nad leností a nezodpovědností. 

Orientuji se na budoucnost. Rád řeším komplexní situace ale vždy se snažím, aby se vyjasnilo, aby z chaosu vykrystalovala struktura, aby bylo zřejmé, co je důležité a jak se má bezprostředně postupovat dál. Dávám důraz na skutečné výsledky a dbám na to, aby se inspirace přeměnila v konkrétní akci.

Jsem přes 30 let spokojený manžel a od nedávna hrdý dědeček. Jsem definitivně ve svém druhém poločasu a pracuji na tom, aby to bylo nejlepší období mého života. 

 
 
"Při práci s Eduardem pro mne byl největší hodnotou pocit, že mně skutečně naslouchá. Cítila jsem pozornost, zaměření a to, že jsem oceňována. Dostala jsem otázky, které mne vedly do oblastí a k závěrům, které bych si předtím nedovedla vůbec představit. Eduarda bych doporučila pro jeho klid, trpělivost, podporu a jeho šikovné otázky."

Judit Szalai, manažerka logistiky

Danone Maďarsko